Home >> Ympäristö ja luonto >> Pohjaveden Suojelu
Pohjaveden suojelu

Pohjaveden suojelusta on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa. Tavoitteena on turvata hyvälaatuisen talousveden saanti myös tulevaisuudessa. 

Pohjaveden suojelun kannalta riskitoimintoja ovat mm. öljysäiliöt, jätevedet, kemikaalien käsittely ja maa-ainesten otto. Riskitoimintoja rajoitetaan ja ohjataan pohjavesialueiden ulkopuolelle erilaisin lupa-, valvonta- ja ohjaustoimenpitein.

Saarijärvellä on 25 luokiteltua pohjavesialuetta. 

 

Saarijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

 

LISÄTIETOJA

Mia Rahinantti

ympäristösihteeri

044 4598 390

mia.rahinantti@saarijarvi.fi