Home >> Ympäristö ja luonto >> Ymparistoterveysvalvonta Uimavedet
Ympäristöterveysvalvonta, uimavedet

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueella otetaan ympäristötarkastajien toimesta kesäisin kolme näytettä yleisiltä uimarannoilta. Otetuista näytteistä tutkitaan ulosteperäisten bakteerien esiintyvyys (suolistoperäiset enterokokit ja E.coli-bakteeri). Näytteenoton yhteydessä havainnoidaan veden laatua myös aistinvaraisesti (esim. sinilevät, roskat, öljy yms). Tarvittaessa otetaan näyte esimerkiksi levän tunnistamiseksi.

Uimarantavesien valvonta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnnasta.

Seurattavat uimarannat Saarijärvellä:

Vihanninkylä

Mansikkaniemi

Autiolahti

Matoniemi

Lue miten tunnistaa sinilevä uimarannalla